Domingo, 16 Decembro de 2018

Administración

Para contactar cos servizos administrativos do concello póñase en contacto con:

Secretaría

  1. Correo electrónico: rafael.bermudez@concellodemugardos.gal

Tesouraría

  1. Correo electrónico: rosa.hermida@concellodemugardos.gal

Intervención

  1. Correo electrónico: ana.gomez@concellodemugardos.gal

Rexistro

  1. Correo electrónico: carmen.farina@concellodemugardos.gal
O teléfono xeral de contacto do Concello de Mugardos é o 981 470 290