Xoves, 27 Febreiro de 2020

Comisións Informativas

559

No Concello de Mugardos traballan a cotío as seguintes Comisións Informativas:

  • COMISIÓN DE URBANISMO, REHABILITACIÓN E MOBILIDADE: preside Begoña Roldós.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE: preside Begoña Roldós.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E MEDIO AMBIENTE: preside Begoña Roldós.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA, PERSOAL E PARTICIPACIÓN CIDADÁ: preside Begoña Roldós.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, MOCIDADE E DEPORTES: preside Begoña Roldós.