Sábado, 14 Decembro de 2019

Comisións Informativas

559

No Concello de Mugardos traballan a cotío as seguintes Comisións Informativas:

  • COMISIÓN DE URBANISMO, REHABILITACIÓN E MOBILIDADE: preside Alcaldesa.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE: Preside Genaro Prieto Iglesias.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E MEDIO AMBIENTE: Preside José Ángel Martínez Bardanca.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA, PERSOAL E PARTICIPACIÓN CIDADÁ: Preside Ignacio Fernández Fernández.
  • COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, MOCIDADE E DEPORTES: Preside María Dolores González Lorenzo.