Martes, 20 Agosto de 2019

Comisións Informativas

559

No Concello de Mugardos traballan a cotío as seguintes Comisións Informativas:

  • COMISIÓN DE URBANISMO, REHABILITACIÓN E MOBILIDADE: preside Alcaldesa.
  • COMISIÓN DE FACENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO, FORMACIÓN, EMPREGO, PARTICIPACIÓN CIDADÁ E TIC´s: preside Alcaldesa.
  • COMISIÓN DE OBRAS, SERVIZOS, MEDIO AMBIENTE E PERSOAL: preside José Robustiano López Iglesias.
  • COMISIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA, DEPORTE E MOCIDADE: preside Dolores González Lorenzo.
  • COMISIÓN DE BENESTAR SOCIAL, SANIDADE, IGUALDADE E COOPERACIÓN: preside  Dolores González Lorenzo.