Xoves, 18 Xullo de 2019

Composición da Xunta de Goberno do Concello de Mugardos

Alcaldía

599

Pílar Díaz Otero (EU-Os Verdes-Son). Xestiona as áreas de Urbanismo, Rehabilitación, Mobilidade, Facenda, Promoción económica, Turismo, Formación, Emprego, Participación cidadá e TIC´s.

 

Tenente de Alcaldía

557

Mª Dolores González Lorenzo (EU-Os Verdes-Son). Xestiona as áreas de Cultura, Patrimonio histórico, Educación, Política lingüística, Deporte e Mocidade.

 

1305

José Robustiano López Iglesias  (EU-Os Verdes-Son).Xestiona as áreas de Obras, Servizos, Medio ambiente e Persoal.