Venres, 28 Febreiro de 2020

Composición da Xunta de Goberno do Concello de Mugardos

Alcaldía

1679

Juan Domingo de Deus Fonticoba. (PP). Xestiona as áreas de Urbanismo, Rehabilitación e Mobilidade.

Email: juandomingo.dedeus@concellodemugardos.gal

1º Tenente de Alcaldía

1680

 
Ana Varela Bastida. (PP). Xestiona as áreas de Benestar Social e Igualdade.
 
 
 
2º Tenente de Alcaldía

1682

 
José Miguel Mahía Prados. (PP). Xestiona as áreas de Facenda, Personal e Participación Cidadá.

Email: miguel.mahia@concellodemugardos.gal

3º Tenente de Alcaldía

1683

Begoña Roldós Iglesias (PP). Xestiona as áreas de Mocidade, Cultura e Deportes.

Email: begona.roldos@concellodemugardos.gal

4º Tenente de Alcaldía

1684

Jorge Manuel Kuntz Peiteado. (PP). Xestiona as áreas de Obras, Servizos e Medio Ambiente.

Email: jorge.kuntz@concellodemugardos.gal