Mércores, 11 Decembro de 2019

Composición da Xunta de Goberno do Concello de Mugardos

Alcaldía

1531

 

María del Pilar Díaz Otero. (EU-SON- EN COMÚN). Xestiona as áreas de Urbanismo, Rehabilitación e Mobilidade.

Teléfono: 604 007 734.

Email: pilar.diaz@concellodemugardos.gal

 

 

1º Tenente de Alcaldía

José Ángel Martínez Bardanca. (PSdG- PSOE). Xestiona as áreas de Obras, Servizos e Medio Ambiente.
 
2º Tenente de Alcaldía

1526

 
 
 
 
Genaro Prieto Iglesias. (EU-SON- EN COMÚN). Xestiona as áreas de Benestar Social e Igualdade.

Email: genaro.prieto@concellodemugardos.gal

 

3º Tenente de Alcaldía

Marta Ruiz del Ganso. (PSdG- PSOE). Xestiona as áreas de Mocidade e Deportes.

4º Tenente de Alcaldía

Ignacio Fernández Fernández. (PSdG- PSOE). Xestiona as áreas de Facenda, Persoal e Participación Cidadá.