Domingo, 16 Decembro de 2018

Composición da Xunta de Goberno do Concello de Mugardos

Alcaldía

599

Pílar Díaz Otero (EU-Os Verdes-Son). Xestiona as áreas de Facenda e Obras e Servizos. 

Primeiro Tenente de Alcaldía 

556

Miguel Ángel Bastida Martínez (ICM). Xestiona as Áreas de Urbanismo, Rehabilitación, Mobilidade, Medioambiente e Persoal.

Segunda Tenente de Alcaldía

588

Tania Fernández Iglesias (BNG-AA). Xestiona as Áreas de Cultura, Deportes, Política Lingüística, Mocidade, Formación e Emprego.

Terceira Tenente de Alcaldía

557

Mª Dolores González Lorenzo (EU-Os Verdes-Son). Xestiona as áreas de Benestar Social e Igualdade.

Cuarto Tenente de Alcaldía

558

Cuarto Tenente de Alcaldía: César Pena Leira (ICM). Xestiona as áreas de Participación Cidadá, Promoción Económica, Turismo e TICs.