Sábado, 24 Agosto de 2019

Grupos políticos

 

124

Grupo PP

  • Concelleiros/as

431

 

 

Juan Domingo de Deus Fonticoba. (Voceiro).

Email : juandomingo.dedeus@concellodemugardos.gal

 

 

Ana Varela Bastida.

964

 

 

José Miguel Mahía Prados 

Email:miguel.mahia@concellodemugardos.gal

 

 

433

 

Begoña Roldós Iglesias. 

Email: begoña.roldos@concellodemugardos.gal

 

 

 

Jorge Manuel Kuntz Peiteado.

  1. Páxinas
 

426

Grupo EU - Os Verdes - SON

  • Concelleiros/as
1532

 

 

María del Pilar Díaz Otero (Alcaldesa).

Email: pilar.diaz@concellodemugardos.gal

 

 

1533

 

 

Iván Martínez González (Voceiro).

Email: ivan.martinez@concellodemugardos.gal

 

 

1534

 

 

María Dolores González Lorenzo.

Email: dolores.gonzalez@concellodemugardos.gal

 

1535

 

 

Genaro Prieto Iglesias.

Email: genaro.prieto@concellodemugardos.gal

 

 

  • Páxinas
  1. Web: http://www.esquerdaunida.org

  2. Blog: http://eumugardos.blogspot.com.es

  3. Facebook:  www.facebook.com/esquerdaunidamugardos

 

123

Grupo Psdg - Psoe

  • Concelleiro:

José Ángel Martínez Bardanca (Voceiro).

Email: jose.martinez@concellodemugardos.gal

Marta Ruiz del Ganso.

Email: marta.ruiz@concellodemugardos.gal

Ignacio Fernández Fernández.

Email: ignacio.fernandez@concellodemugardos.gal

Páxina web: www.psdeg-psoe.com

 


385

Grupo BNG AA

  • Concelleiros/as:

 

638

 

 

Argemino Varela Filgueiras. (Voceiro).

Tfn: 611205645

Email: argemino.varela@concellodemugardos.gal

 

Páxina web: bng.gal