Sábado, 25 Xaneiro de 2020

Retribucións dos membros da corporación

Novo réxime de retribucións da corporación

1036

As retribucións percibiranse en doce mensualidades de igual contía, e levan aparellado os custes sociais correspondentes.

Consulta toda a documentación: