Mércores, 28 Xuño de 2017

Retribucións dos membros da corporación