Xoves, 19 Xullo de 2018

Comisión Informativa Cultura, Política Lingüística, Mocidade e Deportes

Data: 
09/11/2016 | 08:30

O 2º e o 4º mércores de cada mes hai xuntanza da Comisión Informativa de Cultura, Política Lingüística, Mocidade e Deportes.