Domingo, 16 Decembro de 2018

Comisións Informativas

559

No Concello de Mugardos traballan a cotío as seguintes Comisións Informativas:

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, FACENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E TICS.

Presidente da Comisión

621

César Pena Leira

COMISIÓN DE URBANISMO, REHABILITACIÓN, MOBILIDADE E PATRIMONIO HISTÓRICO.

Presidente da Comisión

623

Miguel Ángel Bastida Martínez

COMISIÓN DE CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA. MOCIDADE E DEPORTES.

Presidente da Comisión

Argemino Varela

COMISIÓN DE OBRAS, SERVIZOS, MEDIO AMBIENTE E PERSOAL.

Presidenta da Comisión

624

Dora Saavedra Marcos

COMISIÓN DE BENESTAR SOCIAL, SANIDADE, IGUALDADE E COOPERACIÓN.

Presidenta da Comisión

625

Dolores González Lorenzo

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E EMPREGO.

Presidenta da Comisión

626

As comisións informativas están compostas por un membro de cada grupo municipal con voto ponderado.

A súa periodicidade é quincenal.