Sábado, 25 Xaneiro de 2020

Participa na toma de decisións!

OT 5. “Frear o cambio climático”
 
Proxecto cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

A través do FEDER e os fondos estruturais da Unión Europea que xestiona, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia están a promover o crecemento sustentable dos municipios, para elo ven apoiando a elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental buscando a integración a adaptación ao cambio climático na xestión pública.
 
É así que desde o Concello de Mugardos, estamos a traballar en conseguir una vila sustentable, sostible e respectuosa co medio ambiente, que avance na mitigación do cambio climático e que reduza as emisións GEI, enfocándonos principalmente en liñas de actuación para:
  • Neutralizar as consecuencias do Cambio Climático a través de actuación de prevención.
  • Mellorar a Eficiencia Enerxética na Edificación, nas infraestruturas e nos servizos públicos.
  • Aumentar o uso das Enerxías Renovables nas edificacións e estruturas públicas.
  • Fomentar a Mobilidade Urbana Sustentable a través da mellora da rede viaria, carrís bici e peonís, e da conexión urbana- rural.
Neste senso terase en conta a opinión do pobo para crear a vila sustentable que queremos, para elo habilitamos esta caixa de suxerencias, onde podes enviar as túas achegas sobre que melloras se poderían facer nestes ámbitos e que beneficien á nosa vila.
 
As suxestións pódense enviar ata o dia 11 de outubro do 2016.

 

 
 
ANÍMATE E PARTICIPA NO NOSO MUGARDOS DO FUTURO 
 

 

Participa na toma de decisións!

Validación
Image CAPTCHA
Introduce os caracteres que se amosan na imaxe superior.