Mércores, 18 Setembro de 2019

Actualidade

Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Novas Emprego
12 07 2019
Ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020