Mércores, 22 Xaneiro de 2020

Actualidade

Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Novas Emprego
12 07 2019
Ao abeiro do Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/
Novas Emprego
11 07 2019
Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación laboral temporal do persoal da Brigada de Prevención e Defensa Cobntraincendios forestais do Concello de Mugardos