Lunes, 24 Febrero de 2020

Asociaciones deportivas

S.D.C. GALICIA DE MUGARDOS
Asociación deportiva
A Pedreira, s/n
981 470 858
981 470 858
Concello de Mugardos - Empresas y Asociaciones
Club do Mar
Asociación deportiva
Cantón de Cora, S/N.
Club Náutico "Portodoseixo"
Asociación deportiva
Avenida do Seixo, 114.
Escola de Karate "Franza"
Asociación deportiva
Rúa Os Corzás, 6, 2º Esquerda.
Agrupación de Montaña e Escalada "Bestarruza"
Asociación deportiva
Aptdo de correos 105 - 15620 Mugardos (A Coruña)
669 515 217
Concello de Mugardos - Empresas y Asociaciones
Asociación D.C.R. "Bunkai" delegación Mugardos
Asociación deportiva
Rúa Contramaestre Casado, 16-b.
Club Malecón Doenzas
Asociación deportiva
Avenida do Mar, 5-b.
SFMTEAM-OFFROAD
Asociación deportiva
Rúa Boado, núm. 6 15626 O Seixo-Mugardos (A Coruña)