Martes, 26 Marzo de 2019

Convocatorias

Convocatorias / 20/02/2019
Plazo de reclamacións ou subsanacións: 10 días, contados a partir do seguinte a aquel en que se publique esta resolución no BOP (do 21.02.2019 ao 06.03.2019, ambos incluídos)
Convocatorias / 30/01/2019
Período de reclamaciones: del 31.01.2019 al 13.02.2019, ambos incluídos