Xoves, 27 Febreiro de 2020

Economía


  •   Industria: naval, Forestal del Atlántico, Reganosa, talleres…

A industria naval representou case en exclusiva o sector secundario na segunda metade do século XX. Hoxe tén un peso moito menor e comezou unha certa diversificación co complexo Tojeiro en punta Promontoiro.

  • Comercio-hostalaría

Mugardos converteuse nos últimos anos nunha vila onde o comercio e a hostalaría están a adquirir un dinamismo e unha importancia crecente na economía local.

O comercio é diverso e destaca o Mercado Municipal onde poderemos atopar tanto produtos do mar como da terra.

En canto á hostalaría está intimamente ligada ao turismo e a gastronomía desta vila.

  • Marisqueo e pesca

Dentro do sector primario o marisquero é a actividade de maior importancia. A súa produción xestiónaa a Confraría de Pescadores de Mugardos.

A pesca de baixura segue tendo un peso na actividade mariñeira.