Mércores, 18 Setembro de 2019

Ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral denominado "Bolsa de emprego" do Concello de Mugardos