Luns, 17 Febreiro de 2020

Modificación da ordenanza fiscal núm. 7, reguladora da taxa polo servizo de subministro de auga

Data de publicación:
05/01/2017
Do 16 de xaneiro ata o 16 de febreiro de 2017 poderase solicitar no Concello a exención do pago do subministro de auga. Para máis información no Departamento de Benestar Social, no 2º andar.