Mércores, 26 Febreiro de 2020

Modificación da ordenanza fiscal núm. 29, reguladora da taxa pola prestación do servizo de colectores e estacións de bombeo das augas residuais vertidas e rede de saneamento municipal

Data de publicación:
05/01/2017
Do 16 de xaneiro ata o 16 de febreiro de 2017 poderase solicitaren o Concello a exención do pago do EDAR. Para máis información no Departamento de Benestar Social, na 2ª planta.