Mércores, 26 Febreiro de 2020

Modificación da Ordenanza fiscal núm. 6, reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo

Data de publicación:
05/01/2017
Do 16 de xaneiro ata o 16 de febreiro de 2017 poderase solicitaren o Concello a exención do pago dos servizos de recollida do lixo. Para máis información no Departamento de Benestar Social, na 2ª planta.