Luns, 17 Febreiro de 2020

Modificación da ordenanza fiscal núm. 8, reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros

Data de publicación:
05/01/2017
Do 16 de xaneiro ata o 16 de febreiro de 2017 poderase solicitar no Concello a exención do pago do servizo de sumidoiro. Para máis información no Departamento de Benestar Social, na 2ª planta.