Sábado, 19 Outubro de 2019

Fallo do VIII Certame relato curto en galego Concello de Mugardos

/ Martes, 21/12/2010 - 11:22
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Acta do fallo do certame

Reunido no baixo do Concello de Mugardos o xurado composto por:

Dona Anxos Díaz Prados; concelleira de Política Lingüística

Dona Mª Socorro Casal Montero; mestra de Primaria

Dona Fátima García Cendan; bibliotecaria municipal

Dona Mª Carmen Sanmartin Alonso; mestra de Primaria

Dona Mª Mercedes Lestayo Brage; mestra de Primaria

Don Serafin Alvarez Rodriguez; profesor de Secundaria

Secretaria: Mª del Mar Nóvoa Conde

Data: Luns, 22 de novembro de 2010 Hora: 19.00 horas

Procédese a fallar o devandito Certame; tras a análise efectuada polo xurado, acadese o seguinte resultado:

  • Categoría: menores de 18 anos

GAÑADORA: Tania Vázquez García - Título: Miña esperanza

o Pseudónimo: O Piloto

  • Categoría: maiores de 18 anos

GAÑADORA: Clara Isabel Rodríguez Giráldez

Título: Soñar en branco e negro

Pseudónimo: Do Roxo

  • MENCIÓN ESPECIAL: Moncho Iglesias Míguez

TÍTULO: As laranxas tamén entristecen

Pseudónimo: Samar Salahat

E non sendo outro o motivo da presente, dáse por rematado o acto, sendo 20.00 horas, da data consignada no comezo, e levantándose a presente acta, que asinan os/as asistentes.