Venres, 15 Novembro de 2019

Concurso de carteis XXI Festa do Polbo

/ Luns, 18/04/2011 - 10:07

Lugar de presentación dos carteis: Rexistro de entrada do Concello de Mugardos, ou ben, enviarase por correo certificado, segundo o estabelece a Lei de Réxime Xurídico do Procedemento Administrativo Común no art. 38.4, ao seguinte enderezo:
Concurso de carteis XXI Festa do Polbo
Concello de Mugardos
Avda. de Galicia, núm. 45
15620 Mugardos (A Coruña)


Arquivo engadido: