Domingo, 22 Setembro de 2019

LISTA PROVISION TEMPORAL POSTOS DE TRABALLO CATEGORÍA LIMPADOR/A EDIFICIOS MUNICIPAIS. LISTA PROVISIONAL PUNTUACIONS NOVOS/AS ADMITIDOS/AS TRAS RESOLUC. ENMENDAS E LISTA DEFINITIVA EXCLUÍDOS/AS