Mércores, 23 Outubro de 2019

LISTA DEFINITIVA PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO. CATEGORÍA LIMPADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPAIS