Venres, 18 Outubro de 2019

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 11.08.2011