Mércores, 11 Decembro de 2019

ANUNCIO DO RESULTADO DA REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUN/DUNHA OFICIAL DE 2ª DE SERVIZOS MUNICIPAIS (CONTRATO DE RELEVO)