Xoves, 12 Decembro de 2019

ANUNCIO DO RESULTADO DO 2º EXERCICIO E DO RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DUN/DUNHA OFICIAL DE 2ª DE SERVIZOS MUNICIPAIS (CONTRATO DE RELEVO