Xoves, 23 Xaneiro de 2020

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 12.03.2013