Mércores, 11 Decembro de 2019

Convocatoria da exención/bonificación na taxa pola prestación do servizo de colectores

/ Martes, 01/03/2016 - 10:40
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Aberto o prazo de solicitudes do 02/03/2016 ata o 12/03/2016 ámbolos dous inclusive.

Aquelas persoas interesadas e que reúnan os requisitos contemplados na ordenanza, poderán presentar a solicitude debidamente cuberta, coa documentación correspondente, no rexistro do Concello no prazo concedido ao efecto.
 
Así mesmo, aquelas persoas que tivesen presentado a solicitude de exención nas taxas de auga, lixo e sumidoiros para o ano 2016, unicamente deberán presentar o impreso de solicitude de debidamente cuberto, indicando que o resto da documentación está presentada na solicitude de exención nas taxas de auga, lixo e sumidoiros.
 
Descarga a documentación relacionada con esta exención/bonificación:
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: