Xoves, 22 Agosto de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 28.10.2016

/ Luns, 24/10/2016 - 14:26

ORDE DO DÍA E ACTA.

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: