Luns, 16 Setembro de 2019

Pleno Ordinario con data do 25 de novembro de 2016

/ Luns, 21/11/2016 - 15:16
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Sesión Ordinaria a celebrar polo Concello no Pleno, no Salón de Sesións desta Casa Consistorial, ás 19:00 h. do día 25 de novembro 2016 en primeira convocatoria e dous días despois en segunda convocatoria, segundo o disposto no art. 90 do R.O.F.

 

Orden do día:
  1. Aprobación da Acta da Sesión anterior realizada o día 28/10/2016
  2. Modificación da data de realización do Pleno Ordinario de decembro 2016.
  3. Mesa de contratación: Cambio de Secretario títular e suplente.
  4. Declaración Institucional: "25 de novembro, Día Internacional para a eliminación da Violencia contra as Mulleres".
  5. Moción do grupo municipal do Partido Popular para accesibiliade municipal.
  1. Moción do grupo municipal do Partido Popular para a transparencia na xestión do Goberno municipal.
  2. Dar conta da Resolución da Alcaldía núm. 887/2016, sobre fixación data e hora de celebración das sesións informativas para o caso de que coincidan con festivo.
  3. Dar conta da adscrición de concelleiros/as á comisión informartiva especial de estudo da Ordenanza fiscal nº. 27 que é balance e aplicación e propostas de melloras para o GES.
  4. Dar conta das Resolucións ditadas pola alcaldía desde o anterior Pleno ordinario: Resolucións núm. 882/2016 a 983/2016, ambas inclusive.
  5. Rogos e preguntas.
Arquivo engadido: