Xoves, 19 Setembro de 2019

Exencións de auga, lixo, sumidoiros e EDAR

/ Xoves, 05/01/2017 - 13:36
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Do 16 de xaneiro ata o 10 de febreiro (ámbolos dous inclusive) poderase solicitar no Concello a exención do pago dos servizos de auga, lixo, sumidoiros e EDAR. 

 

Para máis información no Departamento de Benestar Social, no 2º andar.

Este ano a exención sitúase no 125 % do IPREM, a diferencia do 120 % en vigor ata o de agora.

Garantir o gozo dos servizos básicos, contribuír a rachar a fenda social e facilitar o acceso a outras axudas obxectivo das ordenanzas aprobadas polo Concello Pleno.

Consulta os requisitos para presentar as solicitudes nos documentos que se achegan para descarga:

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: