Venres, 22 Xuño de 2018

Prazo de licitación da obra "Ampliación da rede de abastecemento de auga en O Vilar e a Estación de Franza"

/ Luns, 20/02/2017 - 09:50
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Consulta e descarga o BOP do 17 de febreiro de 2017 para a Ampliación da rede de abastecemento de auga en O Vilar e estación de Franza” , obra incluída no “Plan de Obras e Servizos (POS) 2016 financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.

Presentación de ofertas e das solicitudes de participación.
  1. Lugar de presentación: No Rexistro Xeral do Concello de Mugardos en horas de 9 a 14 h (de luns a venres); ou nas Oficinas de Correos.
  2. Data límite de presentación: Vinte e seis (26) dias naturais contados do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou no Perfil de Contrantante. No suposto que non coincida a data do anuncio no BOP e no Perfil, o prazo contarase a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP.

Descarga a información completa:

Arquivo engadido: