Xoves, 27 Abril de 2017

ANUNCIO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA LISTA PARA POSIBLES CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL