Venres, 22 Marzo de 2019

ANUNCIO REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA OFICIAL DE 1ª- ENCARGADO DE SERVIZOS MUNICIPAIS (CONTRATO DE RELEVO).

/ Martes, 18/04/2017 - 13:32

PLANTILLA DE RESPOSTAS E CUESTIONARIO DE PREGUNTAS.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS: DO 19 AO 21 DE ABRIL DE 2017, ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE.