Venres, 22 Xuño de 2018

RESULTADO DO 1º EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA O 2º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACION DUNHA LISTA PARA POSIBLES CONTRATACIONS LABORAIS DUN/ DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL