Mércores, 21 Febreiro de 2018

ANUNCIO 2º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA LISTA PARA POSIBLES CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA TRABAJADOR/A SOCIAL E CONVOCATORIA EXAME GALEGO