Venres, 20 Abril de 2018

Listaxe provisional de alumnado admitido e excluído na Escola Infantil Municipal As Lagoas

/ Venres, 21/04/2017 - 10:09
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Exponse ao público a listaxe coas puntuacións acadadas e as xornadas elixidas.

Os/as solicitantes que o desexen poderán efectuar as reclamacións debidamente documentadas que estimen oportunas no prazo de 10 días naturais contados dende a data de publicación da relación provisional, ao abeiro do estabelecido na sobredita Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.
 
O prazo de reclamacións remata o vindeiro martes día 2 de maio de 2017."
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: