Venres, 22 Xuño de 2018

ANUNCIO DO RESULTADO DO 2º E 3º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN E RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA OFICIAL DE 1ª- ENCARGADO DE SERVIZOS MUNICIPAIS