Venres, 22 Xuño de 2018

ANUNCIO RESULTADO DA REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2017

/ Xoves, 08/06/2017 - 12:00

PROCESO SELECTIVO PARA ACONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2017  (Ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

 

821 

Arquivo engadido: