Luns, 25 Setembro de 2017

ANUNCIO DO RESULTADO DO 2º EXERCICIO, DA PROBA DE COÑECEMENTOS, DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL