Luns, 19 Febreiro de 2018

ANUNCIO DO RESULTADO DO 2º EXERCICIO, DA PROBA DE COÑECEMENTOS, DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL