Venres, 20 Abril de 2018

ANUNCIO DO RESULTADO DA REALIZACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DO TERMO MUNICIPAL E DA TOPONIMIA LOCAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DA POLICIA LOCAL E RESULTADO FINAL