Venres, 22 Marzo de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA ELABORACIÓN LISTA PARA A POSIBEL CONTRASTACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 ARQUITECTO/A: APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS,DESIGNACIÓN TRIBUNAL CALIFICADOR E FIXACIÓN DATA DE REALIZACIÓN 1º EXERCICIO

/ Mércores, 12/07/2017 - 13:02

DATA E HORA DE REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO: 14.07.2017, ÁS 13.00 HORAS.