Sábado, 23 Marzo de 2019

RESULTADO DO 2º EXERCICIO E DA CUALIFICACIÓN FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A ELABORACIÓN DUNHA LISTA PARA A POSIBLE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DUN/DUNHA ARQUITECTO/A.