Venres, 22 Xuño de 2018

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "REINICIA IV"

/ Venres, 01/09/2017 - 09:44
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

EXPOSICIÓN DAS BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO TRABALLADOR/A E PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO “REINICIA IV”

Publicar segundo o artigo 10 da Orde do 8 de febreiro de 2017 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de Emprego dentro dos programas mixtos de Emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia , unha vez aprobadas as bases reguladoras do proceso de selección do persoal e alumnado traballador do obradoiro de emprego, deberán ser expostas ao público no taboleiro de anuncios  da oficina de emprego que tramite a oferta de emprego, así como nos taboleiros de anuncios e na páxina web da entidade promotora do obradoiro.

Arquivo engadido: