Xoves, 17 Outubro de 2019

PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 16.11.2017

/ Mércores, 15/11/2017 - 14:22

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE REALIZACIÓN: 10.00 HORAS.

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: