Xoves, 17 Outubro de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 27.12.2017

/ Venres, 29/12/2017 - 10:08

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 11.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: