Xoves, 17 Outubro de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 26.01.2018

/ Martes, 23/01/2018 - 14:37

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 19.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: