Mércores, 23 Outubro de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 23.02.2018

/ Martes, 20/02/2018 - 09:44

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 19.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: