Xoves, 19 Setembro de 2019

Mugardos abrirá unha nova convocatoria para solicitar axudas de rehabilitación

/ Venres, 13/04/2018 - 09:31
Concello de Mugardos - http://www.concellodemugardos.gal/

Haberá 40 días a partir da publicación no BOP e as obras terán que estar rematadas antes do 31 de decembro de 2019.

O Concello abrirá un novo prazo para solicitar as axudas das Áreas de Rexeneración e Renovación Urbana (ARRU) nos núcleos de Mugardos e O Seixo, despois de que os expedientes tramitados na primeira convocatoria non esgotaran a asignación orzamentaria. A alcaldesa, Pilar Díaz Otero, informou de que o goberno local respostou favorablemente á proposta da Consellería de Infraestruturas e Vivenda de ampliar o prazo para a execución das obras ata o 31 de decembro de 2019 e de que a convocatoria foi aprobada por unanimidade na comisión informativa de Urbanismo.
 
O novo prazo de solicitude de axudas da ARRU será de 40 días a contar a partir da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña. Ao primeiro, aberto o pasado 1 de febreiro, concurriron sete proxectos e segundo o informe de 22 de marzo redactado polo arquitecto responsable da Oficina de Rehabilitación, Alejandro García Arosta, a súa contía non alcanzou a asignación orzamentaria prevista. O obxecto desta nova convocatoria, segundo comentou a alcaldesa, é precisamente “chegar a esgotar a totalidade dos fondos previstos para esta anualidade”.
 
A ARRU para os núcleos de Mugardos e O Seixo prevé mobilizar un presuposto total de 133.428,57 euros, dos cales 115.000 euros corresponden ás actuacións de rehabilitación de vivendas e o resto serven para costear a oficina encargada da xestión do programa. O 47,55% da inversión corresponde aos propietarios das vivendas; o 33,28% é costeado polo Ministerio de Fomento; o 13,42% sufragao a Xunta, e o 5,72% aportao o Concello. Para o correcto desenvolvemento do programa é importante, segundo subliñou a alcaldesa, a ampliación do plazo de execución das obras ata finais de 2019, dado que o primeiro plazo previsto, ata o 15 de setembro deste ano, era excesivamente axustado.
 
A Oficina de Rehabilitación, no Concello de Mugardos, abre para a atención á cidadanía os xoves, en horario de mañá e tarde, e tamén os venres pola mañá.