Xoves, 17 Outubro de 2019

PLENO ORDINARIO DE DATA 27.04.2018

/ Luns, 23/04/2018 - 14:18

ORDE DO DÍA E ACTA.

HORA DE CELEBRACIÓN: 19.00 HORAS

Arquivo engadido: 
Arquivo engadido: