Martes, 22 Xaneiro de 2019

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 2 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E DATA DE REALIZACIÓN DO 1º Y 2º EXERCICIO